Vår tidslinje

Akershus Energi har en lang historie gjennom mange epoker. Her er en kort tidslinje med noen sentrale hendelser.

1917 – 22 

Bygging av Rånåsfoss I / regionalnett

1950 og 60-åra 

Opplandskraft, Usta og Nes

1975 

Funnefoss

1978 

Bingsfoss

1983 

Rånåsfoss II

1990 

Energiloven – tidligere oppdekningsplikt

1990-åra 

Distribusjonsnett på Romerike og i Follo

1996 

Konserndannelse

1999 

Bøhnsdalen kraftverk

2000 

Salg av nett og sluttkunder

2003

Skotfoss og Klosterfoss - Skien

2003 

Tistedalsfoss og Skonningsfoss - Halden

2005 

Satsing på fjernvarme

2011 

Åpning av Akershus EnergiPark

2010-2016 

Rånåsfoss III