Historie

Akershus Energis første kraftverk stod ferdig i 1922. Kraftverket var et resultat av fylkets ønske om å bygge infrastruktur, og dermed legge til rette for vekst og velstand i landsdelen.

Dammen nedstrøms 1921

En økonomisk byrde i mange år

Utbyggingen innebar en betydelig økonomisk risiko for fylket og dets innbyggere, og var over en periode på 40 år en tyngende utgiftspost i de fylkeskommunale regnskapene. I flere år bestod rundt halvparten av det fylkeskommunale budsjettet av overføringer til kraftverket. Akershus Energi tjener i dag penger og forvalter store verdier, men uten eiers vilje til å tenke langsiktig på vegne av en hel region, hadde selskapet ikke hatt livets rett.

Effektivisering av nettvirksomheten

Omfanget av vår virksomhet har gjennom årene økt kraftig gjennom en langsiktig strategi med effektivisering for øyet. Etter at energiloven kom tidlig på 1990-tallet tok Akershus Energi på seg arbeidet med å samordne og effektivisere mye av nettvirksomheten i Akershus. Strømnettet ble senere samordnet med store deler av det øvrige nettet i regionen, i det som er en samfunnsøkonomisk langt bedre løsning enn utgangspunktet med mange og små nettselskap.

Satsing på vannkraft- og fjernvarmeproduksjon

Nettselselskapet ble solgt tidlig på 2000-tallet og idag er våre hovedområder vannkraftproduksjon og fjernvarme. De neste ti årene skal konsernet øke sin energiproduksjon. Akershus Energi investerer 1 milliarder kroner i vannkraft- og fjernvarmeutbygging. Dette vil redusere de årlige CO2-utslippene betraktelig.