Etikk og kjerneverdier

Akershus Energi har utarbeidet etiske retningslinjer som utdyper vår etiske standard, og er et rammeverk for ansattes holdninger, handlinger og opptreden utover det som følger av lover og regler.

Våre tre kjerneverdier favner noe av hvem vi er og hva vi står for:

Sikkerhetkjerneverdier

Vi arbeider kontinuerlig for bedre HMS, solid økonomi og sikre tekniske løsninger.

Framtidsrettet

Vi er engasjerte, endringsdyktige og ambisiøse.

Samhold

Vi viser gjensidig respekt og tillit. I fellesskap bygger vi en sterk og inkluderende bedriftskultur.