Kvalifisering av leverandører

Kvalifisering av leverandører til konsernet foretas i stor utstrekning i Sellihcadatabasen. Sellihca.no er en EU-godkjent felles kvalifikasjonsordning og leverandørregister for den nordiske energibransjen. Leverandører som ønsker å handle med Akershus Energi skal fortrinnsvis være registrert og funnet kvalifisert i Sellihca.

For å bli prekvalifisert må man kontakte Sellihca:


Sellihca Qualification
Postboks 1817
4801 Arendal
Tlf: + 47 37 06 35 30
Fax: + 47 37 06 35 31

Navn Telefon: E-post:
Erik Lindseth Tlf: 63 82 33 00 Mob: 944 33 080 erik.lindseth@akershusenergi.no