Anskaffelser

Generator monteres Rånåsfoss IIIAkershus Energi legger vekt på å gjennomføre anskaffelser på en profesjonell måte. Offentlig eierskap forplikter og selskapet utøver samfunnsansvar gjennom anskaffelsesvirksomheten. Dette legger videre føringer for hvilke krav vi stiller til våre leverandører.

Slik som vi stiller krav om bærekraft til oss selv, stiller vi de samme kravene til våre leverandører, spesielt innen HMS, miljø og etiske standarder.

Våre anskaffelser spenner fra små og store tekniske innkjøp til større entrepriser innenfor bygg- og anleggsvirksomhet. Den store spennvidden krever en bred innkjøpskompetanse som ivaretas av innkjøpsansvarlig. Det er utarbeidet en innkjøpspolicy som vi fortløpende evaluerer og videreutvikler. Dette bidrar til god dialog med leverandører og ryddige anskaffelsesprosesser.