Nyheter

 • Halvårsrapport 2012

  15.03.2013
  RIII_juni_nett

  Konsernet hadde første halvår 2012 et resultat etter skatt på 126 millioner kroner, mot 285 millioner kroner for samme periode forrige år. Den betydelige resultatnedgangen forklares hovedsakelig ved verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og lavere kraftpriser.

  Les mer »

 • Akershus EnergiPark hedret på Rio+20 konferanse

  02.10.2012
  AEPark sustainia nett

  Akershus EnergiPark fikk internasjonal heder igjen, denne gangen på Rio+20 konferansen. Sustainia 100, hvor Akershus EnergiPark er en av 100 eksempler i en komplett guide til innovative og skalerbare løsninger for å skape bærekraftige samfunn.

  Les mer »

 • Rånåsfoss III reiser seg

  02.10.2012
  Aksling_agg1_RIII

  På Rånåsfoss ruver fortsatt det gamle kraftanlegget i terrenget med sin flotte arkitektur, selv om et stort glassbygg har reist seg midt blant de ærverdige bygningene; den nye maskinsalen. Her skal det monteres seks vertikale aggregater i løpet av de fem neste årene. Når anlegget står ferdig, vil det gi en økt produksjon på 60 GWh i året.

  Les mer »

 • Foreløpig årsregnskap 2011

  02.10.2012
  Borsgrafer

  Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra drift etter betalte skatter og renter på 218 millioner kroner. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2011 på henholdsvis 2 440 GWh og 99 GWh.

  Les mer »

 • Årsrapport 2011

  30.08.2012
  graf-aarsrapport

  Årsrapport for 2011 ble styrebehandlet og vedtatt 19. april 2012. Korrigert for urealiserte verdiendringer, er konsernets årsresultat etter skatt på 143 millioner kroner i 2011, mot 208 millioner kroner i 2010.

  Les mer »

 • Jegstad åpnet Sørumsand varmesentral

  20.04.2012
  Jegstad_klipper

  Tirsdag 15. november ble Sørumsand varmesentral offisielt åpnet. Snoren ble klippet av fylkesordfører Nils Aage Jegstad. I sin hilsningstale berømmet han Akershus Energi for sin satsing på fjernvarme og innsatsen som dermed gjøres for klimaet.

  Les mer »

 • Ny kraftstasjon på Rånåsfoss

  17.11.2011
  RIII nett

  Den nye kraftstasjonen vil gi en økt årsproduksjon på 60 GWh i forhold til den gamle kraftstasjonen. Anlegget får seks vertikale aggregater. Byggeperioden er på seks år, til 2016. Kostnadene er estimert til 720 millioner kroner.

  Les mer »

 • Vellykket åpning av Akershus EnergiPark

  10.08.2011
  AEPark nett

  Torsdag 19. mai løftet fylkesordfører Nils Aage Jegstad Akershus Energi til nye høyder. Med stødig hånd styrte han flisgrabben på Akershus EnergiPark og markerte dermed den offisielle åpningen av den nye, framtidsrettede varmesentralen.

  Les mer »

 • Hovedrevisjon på Rånåsfoss II

  23.06.2011
  Rotor RånåsfossII

  Kraftstasjonen Rånåsfoss II er fra 1983 og har produsert strøm jevnt og trutt siden den gang. I forbindelse med byggingen av den nye kraftstasjonen Rånåsfoss III, ble det gjennomført en hovedrevisjon for å sikre seg mot uforutsette driftsstans under byggeperioden.

  Les mer »

 • Fusjon i Akershus Energi Varme

  23.06.2011
  Frank Sagvik 443x218

  Fjernvarmesatsningen til Akershus Energi startet for alvor opp i 2005 med etableringen av Bio Varme Akershus (BVA). Akershus Energi hadde på dette tidspunktet ikke egen kompetanse på bygging og drift av fjernvarmeanlegg. Bio Varme var derfor en god partner for oss.

  Les mer »