Nyheter

 • Første aggregat på Rånåsfoss III

  19.12.2013
  RIII nett

  Den 8. juni ble det første aggregatet på Rånåsfoss III overtatt og er nå i normal drift. - Fortsatt er der en liste med utbedringer som skal gjøres ved første anledning, men alt i alt er vi godt fornøyd med hvordan arbeidet med dette første aggregatet har gått, sier prosjektleder Espen Bergersen. - Vi har gjort oss en del erfaringer så langt i prosjektet og korrigerer det videre arbeidet med de neste aggregatene, forteller Espen.

  Les mer »

 • Årsregnskap 2012

  19.12.2013
  graf_aarsrapport-new.jpg

  Konsernet hadde i 2012 en positiv kontantstrøm fra drift på 230 millioner kroner etter betalte skatter og renter. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2012 på henholdsvis 2 587 GWh og 128 GWh. Fjorårets vannkraftproduksjon ble høyere enn forventet som følge av økt vannføring. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2012 på 22,2 øre/kWh mot 36,2 øre/kWh i 2011.

  Les mer »

 • -Nå gir vi noe tilbake

  13.06.2013
  RånåsfossIII aggregat1

  8. mars overtok Akershus Energi det første aggregatet på Rånåsfoss III for prøvedrift. Det betyr at i tiden frem til 8. juni har vi overtatt ansvaret for driften av aggregatet, men samtidig har leverandøren rett til å stoppe driften for utbedringer.

  Les mer »

 • Høyt og lavt på Funnefoss

  15.03.2013
  Akershus Energi funnefoss

  Vinterhalvåret er en hektisk periode på vannkraftstasjonene. Vannføringen er nå så lav at større vedlikehold kan gjennomføres uten store produksjonstap. På Funnefoss kraftstasjon arbeides det både på det mekaniske og det elektriske anlegget.

  Les mer »

 • Solfangeranlegget har produsert sine første kWh

  15.03.2013
  solfangere_nett

  Akershus EnergiPark er en av Europas mest fremtidsrettede løsninger for varmeproduksjon. Det benyttes fornybare energikilder og nå er 13.000m2 med solfangere ferdig montert. Dermed kan anlegget utnytte gratis energi direkte fra sola.

  Les mer »

 • Halvårsrapport 2012

  15.03.2013
  RIII_juni_nett

  Konsernet hadde første halvår 2012 et resultat etter skatt på 126 millioner kroner, mot 285 millioner kroner for samme periode forrige år. Den betydelige resultatnedgangen forklares hovedsakelig ved verdiendringer på finansielle kraftkontrakter og lavere kraftpriser.

  Les mer »

 • Akershus EnergiPark hedret på Rio+20 konferanse

  02.10.2012
  AEPark sustainia nett

  Akershus EnergiPark fikk internasjonal heder igjen, denne gangen på Rio+20 konferansen. Sustainia 100, hvor Akershus EnergiPark er en av 100 eksempler i en komplett guide til innovative og skalerbare løsninger for å skape bærekraftige samfunn.

  Les mer »

 • Rånåsfoss III reiser seg

  02.10.2012
  Aksling_agg1_RIII

  På Rånåsfoss ruver fortsatt det gamle kraftanlegget i terrenget med sin flotte arkitektur, selv om et stort glassbygg har reist seg midt blant de ærverdige bygningene; den nye maskinsalen. Her skal det monteres seks vertikale aggregater i løpet av de fem neste årene. Når anlegget står ferdig, vil det gi en økt produksjon på 60 GWh i året.

  Les mer »

 • Foreløpig årsregnskap 2011

  02.10.2012
  Borsgrafer

  Konsernet hadde i 2011 en positiv kontantstrøm fra drift etter betalte skatter og renter på 218 millioner kroner. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2011 på henholdsvis 2 440 GWh og 99 GWh.

  Les mer »

 • Årsrapport 2011

  30.08.2012
  graf-aarsrapport

  Årsrapport for 2011 ble styrebehandlet og vedtatt 19. april 2012. Korrigert for urealiserte verdiendringer, er konsernets årsresultat etter skatt på 143 millioner kroner i 2011, mot 208 millioner kroner i 2010.

  Les mer »