Nyheter

 • Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

  19.06.2014
  Kjop salg

  Akershus Energi konsernet hadde pr. 30.09.2013 et resultat etter skatt på 63 millioner kroner, mot 157 millioner kroner for samme periode forrige år. Styret anser resultatet fra den underliggende virksomheten i konsernet som godt.

  Les mer »

 • Internasjonal skryt av Akershus EnergiPark

  26.05.2014
  Akershus EnergiPark Akkumulator vinter

  FNs Klimapanel omtaler i sin siste rapport om fornybare energikilder Akershus EnergiPark som et godt eksempel på hvordan lokale energikilder kan utnyttes.

  Les mer »

 • Asker fjernvarmeanlegg er solgt

  06.05.2014
  risenga

  Akershus Energi og energiselskapet Pemco Trepellets AS har signert en avtale der Pemco kjøper fjernvarmeanlegget på Risenga i Asker, og overtar dermed leveranseavtaler og fjernvarmekonsesjon i Asker

  Les mer »

 • Halvårsrapport 2013

  20.01.2014
  Regneark

  Konsernregnskapet til Akershus Energi er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS).Akershus Energi hadde første halvår 2013 et resultat etter skatt på 108 millioner kroner, mot 126 millioner kroner for samme periode forrige år.

  Les mer »

 • Oppgradering av Klosterfoss

  13.01.2014
  Nytt løpehjul Klosterfoss

  Gjennom flere kontroller de siste årene har tilstanden på Klosterfoss kraftstasjon blitt fastslått til å være svært dårlig. I april 2013 vedtok styret en omfattende oppgradering av kraftstasjonen.

  Les mer »

 • Første aggregat på Rånåsfoss III

  19.12.2013
  RIII nett

  Den 8. juni ble det første aggregatet på Rånåsfoss III overtatt og er nå i normal drift. - Fortsatt er der en liste med utbedringer som skal gjøres ved første anledning, men alt i alt er vi godt fornøyd med hvordan arbeidet med dette første aggregatet har gått, sier prosjektleder Espen Bergersen. - Vi har gjort oss en del erfaringer så langt i prosjektet og korrigerer det videre arbeidet med de neste aggregatene, forteller Espen.

  Les mer »

 • Årsregnskap 2012

  19.12.2013
  graf_aarsrapport-new.jpg

  Konsernet hadde i 2012 en positiv kontantstrøm fra drift på 230 millioner kroner etter betalte skatter og renter. Vannkraftproduksjonen og fjernvarmeproduksjonen var i 2012 på henholdsvis 2 587 GWh og 128 GWh. Fjorårets vannkraftproduksjon ble høyere enn forventet som følge av økt vannføring. Gjennomsnittlig kraftpris var i 2012 på 22,2 øre/kWh mot 36,2 øre/kWh i 2011.

  Les mer »

 • -Nå gir vi noe tilbake

  13.06.2013
  RånåsfossIII aggregat1

  8. mars overtok Akershus Energi det første aggregatet på Rånåsfoss III for prøvedrift. Det betyr at i tiden frem til 8. juni har vi overtatt ansvaret for driften av aggregatet, men samtidig har leverandøren rett til å stoppe driften for utbedringer.

  Les mer »

 • Høyt og lavt på Funnefoss

  15.03.2013
  Akershus Energi funnefoss

  Vinterhalvåret er en hektisk periode på vannkraftstasjonene. Vannføringen er nå så lav at større vedlikehold kan gjennomføres uten store produksjonstap. På Funnefoss kraftstasjon arbeides det både på det mekaniske og det elektriske anlegget.

  Les mer »

 • Solfangeranlegget har produsert sine første kWh

  15.03.2013
  solfangere_nett

  Akershus EnergiPark er en av Europas mest fremtidsrettede løsninger for varmeproduksjon. Det benyttes fornybare energikilder og nå er 13.000m2 med solfangere ferdig montert. Dermed kan anlegget utnytte gratis energi direkte fra sola.

  Les mer »