Nyheter

 • Etablerer industrielt samarbeid om eiendom

  12.02.2015
  Myhrer og Nærbø

  Akershus Energi og Bulk Eiendom har etablert et felles selskap med navn HMG9 Holding AS der de eier 50% hver. Selskapet har kjøpt eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9 som partene har identifisert som et svært spennende utviklingsprosjekt med stort potensial.

  Les mer »

 • Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

  10.11.2014
  foss

  Eierne av Norsk Grønnkraft AS har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital.

  Les mer »

 • Et godt resultat pr. 3. kvartal

  31.10.2014
  Borsgrafer

  Til tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for de tre første kvartalene i 2014.Konsernet konsentrerer seg om kjernevirksomheten som er vannkraft og fjernvarme, og har et høyt fokus på kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.

  Les mer »

 • Et godt resultat 1. halvår 2014

  31.10.2014
  graf-aarsrapport

  Til tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet konsentrerer seg om kjernevirksomheten som er vannkraft og fjernvarme, og har et høyt fokus på kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.

  Les mer »

 • En epoke er over

  12.08.2014
  aggregat6_raanaasfoss1

  Mandag 11. august trakk det siste av seks aggregater sitt siste sukk på Rånåsfoss I. Med rundt 50 ansatte og prosjektarbeidere til stede, stanset energitekniker Arve Ferger maskinen for siste gang, passende akkompagnert av et ro-signal spilt av Ida Dreierstad.

  Les mer »

 • Bæærekraftige sommervikarer i solfangeranlegget

  04.07.2014
  Sauer_solfangeranlegg_akershus_energi

  I midten av juni slapp Akershus Energi sine nye sommervikarer ut på Norges største solfangeranlegg. Her får de godt beite og energiparken får effektiv gressklipping. Sauene fant seg fort til rette og begynte umiddelbart på arbeidsoppgavene.

  Les mer »

 • Positiv innstilling til utbygging av Nedre Otta

  26.06.2014
  Eidefossen

  NVE ga den 25. juni en positiv innstilling til OED om utbygging av Nedre Otta. Nedre Otta er nå det største vannkraftprosjektet som er under planlegging i Norge.

  Les mer »

 • Fem aggregater er stanset

  26.06.2014
  RIII_maskinsal_29-11-13

  Kun ett av de seks gamle aggregatene på Rånåsfoss I er fortsatt i drift. To av de nye maskinene er i full gang, og i de øvrige tre inntakskummene foregår det flere ulike operasjoner på forskjellig nivå.

  Les mer »

 • Rehabilitering på Klosterfoss i gang

  26.06.2014
  Klosterfoss demontering

  28. april ble en merkedag for Klosterfoss kraftstasjon. Da ble det ene aggregatet stanset for siste gang. Etter styrets beslutning om å iverksette en omfattende oppgradering, er arbeidet med demontering i full gang, og prosjektet regnes fullført innen utgangen av 2015.

  Les mer »

 • Et godt resultat i 2013

  25.06.2014
  Graf borsmeldinger

  Akershus Energi oppnådde et godt resultat til tross for lave kraftpriser i 2013. Selskapet har konsentrert seg om kjernevirksomheten, vannkraft og fjernvarme, og tatt grep for å senke kostnadene.

  Les mer »