Nyheter

 • Bæærekraftige sommervikarer i solfangeranlegget

  04.07.2014
  Sauer_solfangeranlegg_akershus_energi

  I midten av juni slapp Akershus Energi sine nye sommervikarer ut på Norges største solfangeranlegg. Her får de godt beite og energiparken får effektiv gressklipping. Sauene fant seg fort til rette og begynte umiddelbart på arbeidsoppgavene.

  Les mer »

 • Positiv innstilling til utbygging av Nedre Otta

  26.06.2014
  Eidefossen

  NVE ga den 25. juni en positiv innstilling til OED om utbygging av Nedre Otta. Nedre Otta er nå det største vannkraftprosjektet som er under planlegging i Norge.

  Les mer »

 • Fem aggregater er stanset

  26.06.2014
  RIII_maskinsal_29-11-13

  Kun ett av de seks gamle aggregatene på Rånåsfoss I er fortsatt i drift. To av de nye maskinene er i full gang, og i de øvrige tre inntakskummene foregår det flere ulike operasjoner på forskjellig nivå.

  Les mer »

 • Rehabilitering på Klosterfoss i gang

  26.06.2014
  Klosterfoss demontering

  28. april ble en merkedag for Klosterfoss kraftstasjon. Da ble det ene aggregatet stanset for siste gang. Etter styrets beslutning om å iverksette en omfattende oppgradering, er arbeidet med demontering i full gang, og prosjektet regnes fullført innen utgangen av 2015.

  Les mer »

 • Et godt resultat i 2013

  25.06.2014
  Graf borsmeldinger

  Akershus Energi oppnådde et godt resultat til tross for lave kraftpriser i 2013. Selskapet har konsentrert seg om kjernevirksomheten, vannkraft og fjernvarme, og tatt grep for å senke kostnadene.

  Les mer »

 • Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

  19.06.2014
  Kjop salg

  Akershus Energi konsernet hadde pr. 30.09.2013 et resultat etter skatt på 63 millioner kroner, mot 157 millioner kroner for samme periode forrige år. Styret anser resultatet fra den underliggende virksomheten i konsernet som godt.

  Les mer »

 • Internasjonal skryt av Akershus EnergiPark

  26.05.2014
  Akershus EnergiPark Akkumulator vinter

  FNs Klimapanel omtaler i sin siste rapport om fornybare energikilder Akershus EnergiPark som et godt eksempel på hvordan lokale energikilder kan utnyttes.

  Les mer »

 • Asker fjernvarmeanlegg er solgt

  06.05.2014
  risenga

  Akershus Energi og energiselskapet Pemco Trepellets AS har signert en avtale der Pemco kjøper fjernvarmeanlegget på Risenga i Asker, og overtar dermed leveranseavtaler og fjernvarmekonsesjon i Asker

  Les mer »

 • Halvårsrapport 2013

  20.01.2014
  Regneark

  Konsernregnskapet til Akershus Energi er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS).Akershus Energi hadde første halvår 2013 et resultat etter skatt på 108 millioner kroner, mot 126 millioner kroner for samme periode forrige år.

  Les mer »

 • Oppgradering av Klosterfoss

  13.01.2014
  Nytt løpehjul Klosterfoss

  Gjennom flere kontroller de siste årene har tilstanden på Klosterfoss kraftstasjon blitt fastslått til å være svært dårlig. I april 2013 vedtok styret en omfattende oppgradering av kraftstasjonen.

  Les mer »