Nyheter

 • Et godt resultat i første kvartal 2015

  19.05.2015
  Graf_aarsrapport2

  Akershus Energi oppnådde i 1. kvartal 2015 et godt resultat til tross for lave kraftpriser. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært godt og skyldes hovedsakelig høy vannkraftproduksjon, sikringssalg av kraftproduksjonen, og god kostnadskontroll.

  Les mer »

 • Nye krefter i kraftbransjen

  19.05.2015
  Kjetil André og Atle til internett

  To karer på Rånåsfoss er glade for vel overstått fagprøve. Begge har jobbet målbevisst i over to år før den endelige prøven kunne avlegges. Kjetil André er nå energioperatør, og er klar for nye utfordringer i vannkraftbransjen.

  Les mer »

 • Suksess for nytt fjernvarmeprodukt

  07.04.2015
  Ivan Berg

  Akershus Energi Varme har det siste året hatt suksess med et nytt produkt, byggvarme basert på fornybare energikilder. Nye byggeprosjekter som skal ha fjernvarme tilbys byggvarme i byggeperioden.

  Les mer »

 • Tilfredsstillende årsresultat i 2014

  07.04.2015
  RIII nett

  Akershus Energi oppnådde i 2014 et tilfredsstillende resultat til tross for lave kraftpriser. Sikringssalg av kraftproduksjonen har vært et viktig bidrag til resultatet.

  Les mer »

 • Solsesongen er i gang

  07.04.2015
  Solfangere vår 2015

  I Akershus EnergiPark utenfor Lillestrøm ligger Norges største solfangeranlegg. Så snart sola begynner å ta tak sklir snøen av de vel 13000 kvadratmeterne med solfangere, og de er klare til å utnytte varmen fra vårsola.

  Les mer »

 • Etablerer industrielt samarbeid om eiendom

  12.02.2015
  Myhrer og Nærbø

  Akershus Energi og Bulk Eiendom har etablert et felles selskap med navn HMG9 Holding AS der de eier 50% hver. Selskapet har kjøpt eiendommen Hans Møller Gasmannsvei 9 som partene har identifisert som et svært spennende utviklingsprosjekt med stort potensial.

  Les mer »

 • Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

  10.11.2014
  foss

  Eierne av Norsk Grønnkraft AS har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital.

  Les mer »

 • Et godt resultat pr. 3. kvartal

  31.10.2014
  Borsgrafer

  Til tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for de tre første kvartalene i 2014.Konsernet konsentrerer seg om kjernevirksomheten som er vannkraft og fjernvarme, og har et høyt fokus på kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.

  Les mer »

 • Et godt resultat 1. halvår 2014

  31.10.2014
  graf-aarsrapport

  Til tross for lave kraftpriser har høyt produksjonsvolum og konsernets sikringsaktiviteter bidratt til at det er oppnådd et tilfredsstillende konsernresultat for 1. halvår 2014. Konsernet konsentrerer seg om kjernevirksomheten som er vannkraft og fjernvarme, og har et høyt fokus på kostnadskontroll og kostnadsreduksjon.

  Les mer »

 • En epoke er over

  12.08.2014
  aggregat6_raanaasfoss1

  Mandag 11. august trakk det siste av seks aggregater sitt siste sukk på Rånåsfoss I. Med rundt 50 ansatte og prosjektarbeidere til stede, stanset energitekniker Arve Ferger maskinen for siste gang, passende akkompagnert av et ro-signal spilt av Ida Dreierstad.

  Les mer »