Nyheter

 • Ål og smolt får egen vannvei

  21.02.2019

  Ved Klosterfoss kraftverk i Skien foregår det et banebrytende arbeid for å få smolt og ål forbi kraftverket.

  Les mer »

 • Ny direktør for investeringer og stategi

  13.02.2019

  Espen Fossum er innleid fra Thema Consulting som leder for et nytt forretningsområde i Akershus Energi; Investeringer og strategi.

  Les mer »

 • BBB rating for Akershus Energi

  12.02.2019

  Akershus Energi har valgt å få Scope Ratings til å vurdere selskapet årlig.

  Les mer »

 • Midlertidig pristak på fjernvarme

  04.02.2019

  Akershus Energi Varme setter midlertidig pristak på fjernvarme.

  Les mer »

 • Fjernvarme på Løvenstad bidrar til reduserte CO2-utslipp

  04.01.2019

  Etter flere måneders graving og legging av fjernvarmerør, ble Løvenstad høsten 2018 koblet til fjernvarmenettet i Skedsmo. Siste del av prosjektet var en nesten to kilometer lang overføringsledning fra Nedre Rælingsvei til Løvenstad.

  Les mer »

 • Konsernsjefen fratrer 1. februar 2019

  12.11.2018

  Styret i Akershus Energi har i dag sendt ut følgende pressemelding:

  Les mer »

 • Ny digital fisketeller på Klosterfoss kraftverk

  20.09.2018

  Den nye digitale fisketelleren i Klosterfoss vil gi ny og viktig kunnskap om fiskevandringen i Skiensvassdraget.

  Les mer »

 • Meget godt halvårsresultat 2018

  31.08.2018

  Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 1. halvår 2018 med et resultat etter skatt på 90 millioner kroner. Det er 18 millioner kroner mer enn i samme periode 2017.

  Les mer »

 • Positiv investeringsbeslutning for Tolga kraftverk

  18.06.2018

  Styret i Opplandskraft vedtok fredag 15. juni å investere 900 millioner kroner til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga kommune. Kraftverket vil gi 205 GWh ny kraft, som tilsvarer forbruket til vel 10 000 husstander.

  Les mer »

 • Meget godt resultat for Akershus Energi i 2017

  26.04.2018

  Akershus Energi oppnådde et meget godt resultat for 2017. Resultatet fra den underliggende virksomheten har vært god og skyldes hovedsakelig god vannkraft- og varmeproduksjon, og god kostnadskontroll. – Det gode resultatet i 2017 er et resultat av høy produksjon, satsing på nye forretningsområder og god kostnadskontroll, sier konsernsjef Jørn Myhrer. – Vi har gjennom flere år jobbet aktivt for tilpasse kostnadene til et lavere prisnivå, og investert i områder som ikke er påvirket av kraftpris. Dette høster vi nå gevinsten av, legger Myhrer til.

  Les mer »