Skotfoss dam/bro stengt for motorisert ferdsel i deler av døgnet tom. 28. juni 2019

Skotfoss dam/bro er stengt for motorisert ferdsel

fom. 17. juni – tom. 21. juni, kl. 08:00 – 18:00.
fom. 24. juni – tom. 28. juni, kl. 08:00 – 15:00.


Det er åpent for gående og syklende i hele perioden.

 

Endringer vil kunne oppstå:
Grunnet endringer i vær vil det kunne oppstå endringer. Endringer vil bli skiltet.
Bro vil være åpen på helligdager og i helger.

 

Se dokument med kart, fullstendig oversikt og kontaktinformasjon under relatert informasjon.