Skotfoss dam/bro stengt for motorisert ferdsel i deler av døgnet tom. 20.desember 2019

Skotfoss dam/bro er stengt for motorisert ferdsel: 

  • fom. 10. september tom. 10. november - hele døgnet
    Det er i perioder åpent for gående og syklende.
     
  • Fom. 11. november tom. 20. desember kl. 07.15 - 19.00
    Det er åpent for gående og syklende i hele perioden.

 

Endringer vil kunne oppstå:
Grunnet endringer i vær vil det kunne oppstå endringer. Endringer vil bli skiltet.
Bro vil være åpen på helligdager og i helger, samt sporadiske fredager.

 

Se dokument med kart, fullstendig oversikt og kontaktinformasjon under relatert informasjon.