Skotfoss dam/bro stengt for motorisert ferdsel i deler av døgnet tom. 28. juni 2019

Skotfoss dam/bro er stengt for motorisert ferdsel

fom. 12. august – tom. 16. august, kl. 08:00 – 15:00.
fom. 19. august – tom. 25. august, fri ferdsel
fom. 26. august – tom. 20 september, kl. 08:00 – 16:00.

Det er åpent for gående og syklende i hele perioden.

 

Endringer vil kunne oppstå:
Grunnet endringer i vær vil det kunne oppstå endringer. Endringer vil bli skiltet.
Bro vil være åpen på helligdager og i helger, samt sporadisk i helger

 

Se dokument med kart, fullstendig oversikt og kontaktinformasjon under relatert informasjon.