Skotfoss dam/bro stengt for motorisert ferdsel 20. januar tom 31. mars.

Skotfoss dam/bro holder stengt for motorisert ferdsel fom. 20. januar tom 31. mars. kl. 07.30 - 15.30.

Åpent for fotgjenegere og syklister i hele perioden.

Endringer vil kunne oppstå:
Grunnet endringer i vær vil det kunne oppstå endringer. Endringer vil bli skiltet.