Skotfoss dam i Skien er stengt for motorisert ferdsel hele døgnet fom. 2. mai tom. 4. mai.

Skotfoss dam/bro er åpen for normal ferdsel hele døgnet tom. 1. mai.

Skotfoss dam/bro er stengt for motorisert ferdsel hele døgnet fom 2. mai tom. 4. mai.
Det er åpent for gående og syklende i hele perioden.

 

Endringer vil kunne oppstå.

Se dokument med kart, fullstendig oversikt og kontaktinformasjon under relatert informasjon.