Konsernsjef Jørn Myhrer fratrer sin stilling fra 1. februar 2019

12.11.2018

Styret i Akershus Energi har i dag sendt ut følgende pressemelding:

"Styret i Akershus Energi har med beklagelse akseptert at konsernsjef Jørn Myhrer benytter sin avtale om fratreden fra 62 år. Han vil fratre konsernsjefstillingen fra 01.02.19, og går midlertidig over i en stilling som rådgiver. Styret takker Myhrer for en fremragende innsats i en årrekke som konsernsjef.
I hans periode har selskapet styrket sin stilling som et solid og veldrevet energiselskap med gode driftsresultater.
Konsernets økonomi- og finansdirektør, Eskil Lunde Jensen, konstitueres i konsernsjefstillingen fra samme tidspunkt 01.02.19."