Internasjonal skryt av Akershus EnergiPark

26.05.2014

Akershus EnergiPark Akkumulator vinter
FNs Klimapanel omtaler i sin siste rapport om fornybare energikilder Akershus EnergiPark som et godt eksempel på hvordan lokale energikilder kan utnyttes.

Akershus EnergiPark får hederlig omtale i rapporten: ”Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation” som er utarbeidet av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), i Norge bedre kjent som FNs Klimapanel. Akershus EnergiPark er den første fjernvarmesentralen i Norge som primært bruker lokale og fornybare energikilder som skogsflis, varmepumpe fra kloakk, deponigass, storskala solvarme samt en akkumulatortank eller en kjempetermos med over 1 million liter varmtvann.

- Vi er veldig stolte av omtalen i rapporten til FNs Klimapanel. Den viser at vi har tenkt riktig da vi planla og utviklet anlegget. Vi merker allerede at den internasjonale interessen for anlegget på Lillestrøm øker, og flere forskere kommer på besøk til Norge i høst for å se på anlegget, sier Akershus Energis Konsernsjef Jørn Myhrer. 
For å se rapporten fra FNs Klimapanel, se lenke: http://srren.ipcc-wg3.de/report (omtale av Akershus Energipark er i kapittel 8, side 44)