Ledig stilling som CFO

Utviklingsorientert leder med sterkt forretningsfokus

Akershus Energi skal være et fremtidsrettet selskap for fornybar energi og grønn infrastruktur.
Konsernet har ambisiøse mål med nye forretningsområder, svært solid økonomi og planlegger store investeringer for å styrke posisjonen som en viktig bidragsyter i regionen.

Vi søker en offensiv og faglig dyktig siviløkonom/MBA/HRS som sammen med konsernsjef og ledergruppe skal være en drivkraft i videreutvikling av konsernet. Du skal samtidig sørge for god styring og kontroll.

Du vil lede en avdeling med medarbeidere med høy kompetanse innen økonomistyring, regnskap, risikostyring og handel. Du må selv både kan være "hands on" i forhold til daglig oppfølging og samtidig tenke strategisk og være utviklingsorientert. Du må bidra til gode analyser og anbefalinger og ha fokus på risiko.

Aktuelle kandidater har solid erfaring fra ledelse av økonomi- og finansfunksjoner. Du må være ambisiøs på konsernets vegne og jobbe selvstendig og strukturert. En kommunikasjonsform som gir tillit og motivasjon hos ansatte og samarbeidspartnere er viktig for å lykkes.

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Amrop Delphi, tlf. 911 08 263.

Søknad merket A002812. sendes til kontakt@amropdelphi.no så snart som mulig.

 

Kort om Akershus Energi

Akershus Energi er en viktig aktør innen fornybar energi i regionen. Konsernet har drevet med vannkraft siden 1922 og har ni heleide og ti deleide kraftverk på Østlandet. Konsernet har også fjernvarme som satsningsområder og har flere fjernvarmesentraler på Romerike. Det satses offensivt fremover på flere nye områder innen fornybar energi. Konsernet har også investert i datasenter, eiendom, solkraft med landets største solvarmeanlegg og i infrastruktur. Konsernets mål er å skape betydelige merverdier for eier med basis i egen og samarbeidspartneres kompetanse. Samlet omsetning er ca. 1 mrd. kroner.