Akershus Energi investerer i Becour

Akershus Energi har investert 5 millioner kroner i Becour i forbindelse med en emisjon. Det gir 6,5 prosent eierandel og en styreplass.

Handelsmarked Investerer for ytterligere profesjonalisering

- Investeringen er et viktig ledd i å profesjonalisere vårt salg av opprinnelsesgarantier, sier konstituert leder av handel i Akershus Energi, Sigvald Maldal. - Det vil både gi oss økt kunnskap om markedsmekanismene og lettere markedsadgang.

Ny teknologi for å øke verdien av fornybar kraft

Becour er en salgskanal for opprinnelsesgarantier og utvikler en teknologi som kan spore fornybar energi for det globale markedet. Målet er å øke verdien av fornybar kraft for å få fart på skiftet til fornybart.

Sigvald Maldal

Komplisert marked

Akershus Energi selger opprinnelsesgarantier for rundt 10 millioner kroner årlig, og Maldal understreker at dette er et komplisert marked der alt selges bilateralt.

- Med vår inntreden i Becour vil vi også bruke selskapet som en alternativ salgskanal for deler av våre opprinnelsesgarantier, sier Sigvald Maldal.