Tilbud og etterspørsel

Tilbud og etterspørsel bestemmer kraftprisen. Det er flere forhold som påvirker tilbud og etterspørsel av kraft.

Forhold som påvirker tilbudet av kraft:

  • Nedleggelse av eksisterende kraftproduksjon
  • Ny kraftutbygging eller oppgradering
  • Overføringskapasitet mellom regioner og land
  • Været og hydrologisk balanse

Økt tilbud bidrar til lavere priser, mens et lavere tilbud bidrar til høyere priser.

 

Forhold som påvirker etterspørselen:

  • Økonomisk utvikling
  • Kraftkrevende industri
  • Energieffektivisering
  • Temperatur

Økt etterspørsel bidrar til høyere priser, mens minsket etterspørsel bidrar til lavere priser.

 

Du kan lese mer om hvordan kraftflyten er akkurat nå på hjemmesiden til Statnett.