Termisk kraftproduksjon

Kostnad for termisk kraftproduksjon (olje, kull, gass) har stor innvirkning på strømprisen hos våre handelspartnere utenfor Norden, spesielt Tyskland. Det nordiske strømnettet er koblet mot Europa.

Dermed er priser på olje, kull og gass naturlig nok viktige prissettende faktorer for strøm også i Norge. Når en forbrenner kull eller gass frigjøres CO2 til atmosfæren, og kraftprodusentene er derfor forpliktet til å kjøpe CO2-kvoter for det som slippes ut. Dette gjør at også kvoteprisen på CO2 har innvirkning på strømprisen.

Priser på fremtidsstrøm kan du lese om på Nasdaqs hjemmeside.