Strømprisen

Strømprisen - heretter benevnt som kraftprisen - bestemmes av tilbud og etterspørsel. Jo mer kraft som er tilgjengelig, desto lavere blir prisen. Tilsvarende vil prisene stige dersom kraftetterspørselen er høy. Kraftprisene påvirkes ikke bare av faktiske forhold, men også av forventninger om fremtidig tilbud og etterspørsel.

Tradisjonelt har mye regn vært ensbetydende med lave priser.
I dag er bildet mer komplisert fordi markedet i større grad påvirkes av internasjonale forhold. Det som påvirker kraftprisen kan i hovedsak deles inn i følgende:

Rånåsfoss vinterkveld

  • Tilbud og etterspørsel
  • Hydrologi - været
  • Pris på termisk kraftproduksjon (kull og gass)
  • Prisen på Co2-utslipp

 

Kapasiteten på overføring av kraft mellom Norge og utlandet, og mellom regioner i Norge, har også betydning for prisene. 

Kraftmarkedet kan du lese mer om på Nord Pool.