Sikringssalg

Akershus Energi har en aktiv kraftforvaltning for å redusere risiko, samt for å maksimere avkastning for å sikre framtidig utbytte for eieren; Akershus fylkeskommune.

thomas-birkemoDet er mulig å selge strøm fram i tid, og det gjøres for å sikre deler av produksjonen. Det inngås en avtale for et gitt tidsintervall, hvor oppgjør er finansielt og avregnes mot faktisk spotpris ved leveransetidspunktet. Disse handlene gjennomføres for det meste gjennom Nasdaq OMX, alternativt via kraftmegler.

Et aktivt og kompetent analysemiljø internt og eksternt følger daglig utviklingen i blant annet værprognoser, energipriser, verdensøkonomi og ny produksjonskapasitet. Dette danner basis for gode analyser som styrker konsernledelsens beslutningsgrunnlag for sikringssalg.