Fysisk handel

Krafthandlerne i Akershus Energi lager produksjonsprognoser time for time for bedriftens kraftverk. Produksjonen selges daglig gjennom den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Det er svært viktig at prognosene blir så gode som mulig.

flom 1995Sammen med blant annet Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) innhentes data om meteorologiske forhold, snømengder, grunnvann og vannstander for hele Glommavassdraget. Disse dataene, sammen med øvrig informasjon, sammenfattes til produksjonsprognoser som strekker seg over 1-2 år fram i tid. 

Krafthandlerne følger daglig utviklingen i værprognoser, prisutvikling på andre energiformer og verdensøkonomien. Dette danner grunnlaget for å gi gode anbefalinger om sikringssalg frem i tid.

nordpool logo

 

Les mer om kraftmarkedet på hjemmesiden til Nord Pool.