Kraftmarkedet

All strøm selges først og fremst som en råvare, med fysisk oppgjør. I Norden gjøres dette i hovedsak på spotmarkedet via den felles kraftbørsen NordPool. Det er også mulig å selge strøm fram i tid.

Kraftmarkedet kan man dele inn i det fysiske markedet og det finansielle markedet.

Det fysiske markedetgraf-aarsrapport

På det fysiske markedet handler selgere (kraftprodusenter) og kjøpere (industri, sluttbrukerselskaper) hver dag time for time på kraftbørsen Nordpool. Balansen mellom tilbud og etterspørsel på Nordpool, danner spotprisen time for time. Spotpris er prisen på elektrisk kraft for fysisk levering neste døgn.

Prisen er noe lavere på natt når forbruket er på det laveste. På formiddagen mellom 8-11 og på ettermiddagen mellom 17 og 19 får vi de høyeste timeprisene. Spotprisene varier mye gjennom året på grunn av varierende nedbør, vind og temperatur. Spotprisen vil kunne variere mye fra år til år da det er store svingninger i både nedbør og temperatur. I 2015 ble prisen 19 øre/KWh mens den i 2018 ble 42 øre/KWh på Østlandet.

 

Det finansielle markedet

GlommaDet finansielle markedet er for dem som vil ha forutsigbar strømpris på lengre sikt. Som privatkunder kan vi "sikre" strømprisen på en avtalt pris i typisk 1, 2 eller 3 år frem i tid. Fordelen er at man har en fast pris å forholde seg til slik at ikke strømregningen vil variere så mye som den vil med en spotprisavtale.

Industri som bruker mye kraft vil også ha forutsigbare priser å forholde seg til. Samtidig har også kraftprodusenter som Akershus Energi, behov for å sikre stabile inntekter og forutsigbarhet overfor eierne. Man kan løpende handle kraft opp til 5-10 år frem i tid på kraftbørsen Nasdaq Nordic. Det inngås også avtaler direkte mellom store kraftforbrukere og produsenter til faste priser. Det vanligste er at man handler kraft i det finansielle markedet opp til 3 år frem i tid.

 

Hva med privatkunder?

Lamper på RI

Private sluttbrukere kan kjøpe strøm fra kraftleverandørene. Ettersom vi står fritt til å velge den leverandøren og den avtalen vi måtte ønske (som fast, variabel eller markedspris), skaper det konkurranse i markedet. 

I tillegg til prisen for selve strømmen (kraften) må kunden betale nettleie og offentlige avgifter.