Kraftmarkedet

All strøm selges først og fremst som en råvare, med fysisk oppgjør. I Norden gjøres dette i hovedsak på spotmarkedet via den felles kraftbørsen NordPool. Det er også mulig å selge strøm fram i tid, men da gjøres dette gjerne som en finansiell handel for et gitt tidsintervall, hvor oppgjør er finansielt og avregnes mot faktisk spotpris. Kraftmarkedet er delt inn i et engrosmarked og et sluttbrukermarked.

Engrosmarkedet

nordpool logo

På engrosmarkedet møtes kraftprodusenter med sitt tilbud av kraft og kraftleverandører med sin etterspørsel. Prisen fastsettes for hver enkelt av døgnets timer. I Norden og de Baltiske landene er dette satt i system ved hjelp av kraftbørsen NordPool.

 

Sluttbrukermarkedet

En sluttbruker er betegnelsen på en vanlig strømkunde. Sluttbrukermarkedet er derfor markedet hvor private kan kjøpe strøm fra kraftleverandørene. Ettersom vi står fritt til å velge den leverandøren og den avtalen vi måtte ønske (som fast, variabel eller markedspris), skaper det konkurranse i markedet. 

I tillegg til prisen for selve strømmen (kraften) må kunden betale nettleie og offentlige avgifter.