Fysisk handel av strøm (kraft)

Krafthandlerne i Akershus Energi lager produksjonsprognoser for bedriftens kraftverk. Hver dag innen kl. 12:00 selges neste døgns forventede produksjon time for time på den nordiske kraftbørsen Nord Pool.

Det må alltid være balanse mellom produksjon og forbruk av strøm. Derfor er det viktig at prognosene er så gode som mulig.

Rånåsfoss nedstrøms

Sammen med blant annet Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) innhentes data om meteorologiske forhold, snømengder, grunnvann og vannstander for hele Glommavassdraget. Disse dataene, sammen med øvrig informasjon, sammenfattes til produksjonsprognoser som strekker seg over 1-2 år fram i tid. 

Krafthandlerne følger tett på værprognosene. Nedbør, vind og temperatur er de viktigste driverne for prisen i det korte bildet. Brenselpriser på bl.a olje, gass og kull er viktige for å forutse prisutviklingen på lengre sikt. Prisen på CO2-utslipp er også en svært viktig faktor.

nordpool logo

Les mer om kraftmarkedet på hjemmesiden til Nord Pool.