Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde.

Rånåsfoss III

 

 

Ordningen ble innført med EUs første fornybardirektiv (Direktiv 2001/77/EC) i 2001 for å gi forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. Kraftprodusenter som selger opprinnelsesgarantier får samtidig en ekstra inntekt fra sin fornybare kraftproduksjon.

Det er kraftleverandørene som kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter i et europeisk marked. Kraftleverandørene kan da garantere overfor kunden at det innenfor dette markedet produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. Se NVE