Elsertifikater

El-sertifikater er en økonomisk støtteordning som stimulerer til økte investeringer i produksjon av strøm fra fornybare energikilder.

Kraftverk som inngår i ordningen får el-sertifikater som kan selges i det norsk-svenske el-sertifikat markedet. Kraftleverandører og visse strømbrukere pålegges å kjøpe el-sertifikater for en andel av strømmen de selger eller bruker.

Målsettingen er 26,4 TWh økt fornybar kraftproduksjon til sammen i Sverige og Norge innen 2020. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Samarbeidet vil vare fram til siste annullering av el-sertifikater for år 2035.