Fornybare kraftprodukter

Akershus Energi har nærmere 10 års erfaring innen omsetning og handel i grønne produkter. Løpende følger krafthandlerne markedene for å kunne gi et godt beslutningsgrunnlag for å gjøre gode sikringshandler.

Rånåsfoss I og III

Økt produksjon av fornybar energi

Akershus Energi oppgraderer flere av sine vannkraftverk. Som følge av dette venter vi økt vannkraftproduksjon. Blant annet med utbyggingen av Rånåsfoss III øker vi vår produksjon med ca. 60 GWh årlig. I perioden 2016-2031 vil vi derfor motta elektriske sertifikater(el-sertifikater) for produksjon av ny fornybar produksjon.

Grønn forvaltning

Opprinnelsesgarantier (Guarantees of Origin - GoO)

Elsertifikater