Krafthandel

Krafthandel er viktig for å nå bedriftens mål om best mulig økonomisk resultat. Strøm er ferskvare, men kan selges på kontrakter fram i tid til en avtalt pris. Våre krafthandlere har god kunnskap og oversikt over blant annet værprognoser, internasjonale forhold og pris på annen energi.

Jan SvenneKrafthandlerne står for all omsetning av Akershus Energis årlige kraftproduksjon på 2,4 TWh, samt tilleggsprodukter som Elektriske sertifikater og opprinnelsesgarantier (GoO).

Krafthandelvirksomheten er delt i tre områder:

  • Fysisk handel
  • Produksjonssikring
  • Fornybare produkter