Vindkraft

Akershus Energi har ambisjoner om å utvide sin virksomhet innen produksjon av fornybar energi med investeringer i vindkraft.

Vivindkraft_croppedndkraftteknologien har utviklet seg positivt de siste årene, slik at vindkraft i dag fremstår som en attraktiv fornybar investering. På sikt er Akershus Energis ambisjon at vindkraft skal utgjøre 10-20% av vår portefølje med fornybar energiproduksjon. Vi søker aktivt etter samarbeidspartnere knyttet til prosjektutvikling, bygging og medeierskap.

Vår vindkraftsatsning vil skje i partnerskapsløsninger hvor Akershus Energi eier inntil 50 %. Akershus Energi skal alltid utøve et tydelig samfunnsansvar og alle investeringer i vindkraft skal tilfredsstille strenge krav til bærekraft basert på internasjonale standarder for ESG (Environmental, Social and Governance).