Sol

For Akershus Energi er det naturlig å investere i nye produkter og teknologiske løsninger innen fornybar energi. Solkraft vil være en viktig del av fremtidens energimiks, og med vår eierandel i solselskapet Otovo vil vi være med på denne verdiskapningen og utviklingen.

Akershus Energi åpnet i 2013 Norges største solvarmaanlegg som en del av fjernvarmeanlegget i Akershus Energipark. Fremover vil det være interessant å utvikle samspillet mellom flere lokale energiløsninger, og sol vil være en viktig energikilde til både strøm og fjernvarme.Otovo-solcelle

 

Otovo er et ungt, norsk og innovativt solselskap som i første rekke satser på løsninger for privatmarkedet.