Hydrogen

Akershus Energi har tatt et stort og viktig skritt innen hydrogen ved å etablerere selskapet Green H2 Norway AS i samarbeid med Nel Fuel AS, H2 Energy AS og Greenstat AS.

Akershus Energi samarbeider med Nel, H2 Energy oghydrogen_web Greenstat om etablering av en offensiv satsning på storskala hydrogenproduksjon i Norge. Akershus EnergiPark har siden 2012 vært en viktig arena for forskning på hydrogen, og på den måten har Akershus Energi lenge vært involvert i arbeidet med hydrogenutviklingen.

Planen er at Green H2 Norway skal stå for produksjon og leveranse av hydrogen til nye hydrogenlastebiler samt til et bredere marked av busser, biler, ferjer og hurtigbåter.