Eiendom

Våre investeringer gjennom Akershus Energi Infrastruktur bidrar til å diversifisere virksomheten slik at vi er mindre sårbare for svingninger i kraftprisene. Investeringene gjøres i samarbeid med solide og profesjonelle partnere.

DHL-bygget på Berger i Oslo.

Bildet viser DHLs logistikkanlegg på Berger. Akershus Energi eier 12,5 prosent av bygget.