Datasenter

Sammen med Bulk Infrastructure kjøpte Akershus Energi i 2014 ett av Norges største datasentre, og videreutvikler nå OS-IX-bygget til å bli et moderne datasenter.

OS-IX_web

Norge er godt egnet for datasentre

Datasentre har høyt energiforbruk. I Norge har man tilgang på ren fornybar energi gjennom vannkraft. I tillegg er Norge godt egnet for datsentre fordi vi har mye naturlig kjøling. Restvarmen fra datasentre kan også benyttes til fjernvarme.

 

 

Les mer om datasenteret OS-IX og Bulk Infrastructure.