Eiendom og infrastruktur

Akershus Energi har de siste årene investert i solselskap, datasenter og annen infrastruktur. Dette skjer i tillegg til produksjon av ren fornybar energi.

Investeringene bidrar positivt til resultatene og gjør konsernet mindre sårbart for svingninger i kraftprisene.

Vi samarbeider med solide og kunnskapsrike partnere som bidrar til at vi styrker vår kompetanse og våre forretningsmuligheter innen fornybar energi og infrastruktur.