Sørumsand

sorumsand varmesentral
Fjernvarmeanlegget på Sørumsand ble satt i drift i januar 2011. Anlegget ligger på industriområdet ved Rainpower.

I løpet av 2016  leverte sentralen 6 GWh. I tilknytning til varmesentralen er det bygd ut et rørnett til kundene, som strekker seg ut over 1,3 km i grøftelengde. Kundegrunnlaget er betydelig større. I løpet av en 10-års periode forventer Akershus Energi økt leveranse som en følge av utbygging i sentrum og utvidelser av det eksisterende nettet. 

Hovedbrenselskilden i varmesentralen på Sørumsand er skogflis. Dette er en lokal energikilde, den er fornybar, og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket.
Om sommeren fyres det med elektrisitet. Ved stort behov for energi, benyttes fyringsolje for å dekke spisslast.
Kundene på Sørumsand er i første rekke næringsbygg, borettslag og skoler, som for eksempel Sørumsand videregående skole, Bingsfoss ungdomskole, Bingsfosshallen og Tverrvegen borettslag.

Se energimiksen til vårt fjernvarmeanlegg i Sørumsand på Fjernkontrollen.