Robsrud

Robsrud
Fjernvarmeanlegget på Robsrud i Lørenskog ble satt i drift i 2010.

I 2016 leverte anlegget 45 GWh med varme og innen 2020 skal anlegget levere 60 GWh. I tilknytning til varmesentralen er det bygd ut et rørnett til kundene, som strekker seg over 4,5 km i grøftelengde.

Varmesentralen på Robsrud benytter fuktig skogflis som sin hovedbrenselskilde. Flis er en lokal energikilde, den er fornybar og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket. I tillegg må anlegget ved behov benytte noe bio olje, produsert fra fiske- og slakteriavfall, på de kaldeste vinterdagene. Bio-oljen er CO2-nøytral på samme måte som flis.

I Lørenskog benyttes nå fjernvarme til mange kommunale bygg. I Kjenn-området er blant andre gamle Solheim skole, Kjennhallen, Folkebadet og Rådhuset tilknyttet fjernvarmenettet. I sentrum er Lørenskog hus påkoblet og på Skårersletta er NAV-bygget tilknyttet.
 
Se energimiksen til vårt fjernvarmeanlegg i Lørenskog på Fjernkontrollen.