Solvarmeanlegget

Norges første storskala solvarmeanlegg finnes i Akershus EnergiPark ved Lillestrøm. Nærmere 13000 kvm solfangere er utplassert.

Noen spør seg om det egner seg å bruke solenergi i Norge, men soldata for Sør-Norge viser at vi har bare 10 % mindre solinnstråling enn sør i Danmark, hvor sol er en stor og vikig energikilde.

Solvarmeanlegget produserer varmt vann - ikke strøm. Solfangerne er koblet sammen i rekker på 10-15 paneler. De er laget av mørke metallplater påmontert rør av kobber.

Når sola varmer opp vannet i kobberrørene overføres varmen til fjernvarmesentralen. Derfra går varmen videre ut til kundene.

Solfangeranlegg panorama