Areal og utforming

Hele 915 solfangere er plassert ut på et område på 30 dekar.

solfanger_montasjeSolfangerne står fastmontert og er orientert mot syd. De har en hellingsgrad på 41o, og er plassert med 5 meters mellomrom. Hvert panel er 14 m2 stort, og til sammen er det nærmere 13000 m2 solfangere.