Akershus EnergiPark

akershus_energipark_443
En av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler ble åpnet i Lillestrøm i 2011.

Anlegget produserer fjernvarme basert på lokale, fornybare energikilder:

 

Akershus EnergiPark er basert på et tett og målrettet samarbeid mellom Akershus Energi, næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen.

FNs Klimapanel ga hederlig omtale av anlegget i sin rapport om fornybare energikilder i 2011.

 

Se energimiksen til Akershus EnergiPark på Fjernkontrollen.

Adressen til Akershus EnergiPark er Rolf Olsens vei 50, 2007 Kjeller.