Akershus EnergiPark

24.05.2018

akershus_energipark_443 Akershus energipark
En av Europas mest moderne og framtidsrettede fjernvarmesentraler ble åpnet i Lillestrøm i 2011. I 2016 leverte Akershus EnergiPark 94 GWh varme og kjøling.

Anlegget produserer fjernvarme basert på lokale, fornybare energikilder:

  • Skogsflis fra nærområdet
  • Gass fra lokalt avfallsdeponi
  • Varmepumpe
  • Solvarmeanlegg
  • Bioolje
  • Produksjonskapasitet på 150 klimanøytrale gigawattimer per år
  • Tilsvarer varmebehovet for 15 000 husstander
  • Redusere CO2 utslipp med over 30 000 tonn per år

Det er lagt til rette for forskning og undervisning, og anlegget vil bli et fullskala laboratorium for universiteter og høgskoler og forskningsinstituttene på Kjeller.

Akerhus EnergiPark er basert på et tett og målrettet samarbeid mellom Akershus Energi, næringsliv og forsknings- og utdanningsinstitusjoner i regionen.

FNs Klimapanel ga hederlig omtale av anlegget i sin rapport om fornybare energikilder i 2011.

Akershus EnergiPark er en sentral del av Akershus Energis milliardsatsing på fornybar energi

Se energimiksen til Akershus EnergiPark på Fjernkontrollen.

Adressen til Akershus EnergiPark er Rolf Olsens vei 50, 2007 Kjeller.