Årnes

aarnes varmesentral
Årnes Fjernvarme ble opprettet i 2003 av Årnes Kornsilo & Mølle A/L. I 2007 ble fjernvarmeselskapet kjøpt opp av Bio Varme Akershus. Fra januar 2011 har Akershus Energi vært eier av anlegget.

I 2016 leverte varmesentralen 13 GWh varme. Kundegrunnlaget er større. Utbygging i sentrum og utvidelser av det eksisterende nettet, vil kunne øke varmeproduksjonen opp mot 15 GWh i løpet av 10 år. I tilknytning til varmesentralen er det bygd ut et rørnett til kundene, som strekker seg over 4,5 km i grøftelengde.

Hovedbrenselskildene er skogsflis. Flis er en lokal energikilde, den er fornybar og tilveksten i skogen er dobbelt så stort som uttaket. Om sommeren fyres det med elektrisitet, ellers benyttes også kornavrens. På de kaldeste vinterdagene benyttes i tillegg fyringsolje ved behov.

Kundene i Årnes er i første rekke næringsbygg, borettslag, skoler og institusjoner, som for eksempel Nes Rådhus, Nes videregående skole, Kanmer AS og Saga Park.

Se energimiksen til vårt fjernvarmeanlegg i Årnes på Fjernkontrollen.