Utbyggingsområder

Skedsmo 

I Skedsmo har vi utbygginger i flere områder; Skjetten, i Strømmen, på Skedsmokorset, på Kjeller og på Nitteberg. 
 

Lørenskog

I Lørenskog bygges fjernvarme ut rundt sentrumssatsingen med Lørenskog hus, Mailand videregående skole og Metro kjøpesenter i spissen. Det bygges også ut rundt Triaden kjøpesenter og mot Fjellhammer og Lørenskog videregående skole.
 

Sørumsand

I sentrum av Sørumsand er det bygget ut et fjernvarmenett på rundt 1,3 km, som forsyner næringsbygg, borettslag og offentlige bygg.
 

Årnes

Fjernvarmenettet i Årnes er bygd ut rundt kornsiloen, der varmesentralen ligger. Kundegrunnlaget er betydelig større enn hva det er i dag. Utbygging i sentrum og utvidelser av det eksisterende nettet, vil kunne øke varmeproduksjonen til opp mot 15 GWh i løpet av 10 år. Vi leverer i dag varme til både offentlige og private bygg.

 

Ledningspåvisning og gravemeldingstjenester

Dette er tjenester som utføres av vår samarbeidspartner Geomatikk. For informasjon om vårt rørnett, gå til www.gravemelding.no.