Tilknytning

Nye bygg:

Nybygg, tilbygg og hovedombygging av enhver kategori som til sammen utgjør mer enn et areal gitt av kommunene, skal normalt pålegges tilknytningsplikt innenfor Akershus Energi Varme AS konsesjonsområde. Akershus Energi Varme AS konsesjonskart fåes ved henvendelse til selskapet.

Som dokumentasjon på at tilknytningsplikten for et byggeprosjekt er gjort kjent for både utbygger og fjernvarmeselskap, tegnes en tilknytningsavtale mellom utbygger og fjernvarmeselskap. Denne avtalen benyttes som dokumentasjon overfor kommunen i byggesøknaden. Utkast til tilknytningsavtale finnes under Kundedokumenter i menyen til venstre.

Eksisterende bygg:

Bygg med eksisterende fyrhus kan koble seg på fjernvarmenettet etter eget ønske ved å inngå avtale med Akershus Energi Varme AS.
 
Saksgang:
 • Ta kontakt med Akershus Energi Varme AS og meld interesse.
 • Det avklares hvor bygget ligger i forhold til fjernvarmenettet og om det er aktuelt å levere til aktuell adresse.
 • Kunden må gjøre seg kjent med tekniske retningslinjer, leveringsvilkår og prismodell. Disse finnes under Kundedokumenter.
 • Kunden melder inn dimensjonerende data som energi- og effektbehov og temperaturnivåer ved å fylle ut vårt "Energi- og effektskjema". Skjemaet finnes under Kundedokumenter.
 • Kunden sender inn plantegning som viser rom for kundesentral.
 • Det avholdes kundemøte.
 • Det avholdes befaring for å avklare innførselsveier, fremdriftsplan m.m.
 • Tilbud overleveres fra Akershus Energi Varme AS.
 • Avtale underskrives.
 • Kundesentral bestilles.
 • Montering av kundesentral.
 • Idriftsettelse.