Beregning av pris på fjernvarme

Prisen for fjernvarme følger strømprisen der man bor og avregnes hver måned.


Borettslag og boligsameier betaler for energibruk i øre/kWh. 

Bedrifter og offentlige bygg betaler for målt effektbruk i kr/kW og energibruk i øre/kWh. 

Ønsker du mer informasjon om pris på fjernvarme, kontakt oss

 

Energilovens § 5-5 finner du informasjon om pris på fjernvarme til bygg med tilknytningsplikt.

 

Vi standardiserer våre prismodeller, og jobber med overgang til avregning etter målt effekt for våre næringskunder.

Akershus Energi Varme AS sine prismodeller pr. 20.06.2018:

Prismodell fjernvarme timesmålt effekt

Prismodell fjernkjøling

Prisendringer 1. januar 2019

Prismodell husholdning