Prismodeller

Akershus Energi Varme AS sine prismodeller:

Prismodell fjernvarme timesmålt effekt

Prismodell fjernkjøling

Prisendringer 1. januar 2018

Prismodell husholdning

Vi standardiserer våre prismodeller. Prismodell for abonnert effekt er utgått for nye kunder fra 01.01.2018. Vi jobber med overgang til avregning etter målt effekt for våre næringskunder.

 

Den gjennomsnittlige månedsprisen på elektrisitet fra NordPool, finner du her.

Hafslund Nett AS nettleie finner du her.

Listepris på fyringsolje finner du ved å trykke her. 1 liter fyringsolje gir ca. 7,5 kWh varmeeffekt på eldre fyringsanlegg og ca. 8 kWh på nyere fyringsanlegg.

 

Energilovens § 5-5 sier følgende om prisen på levert fjernvarme: Vederlag for fjernvarme kan beregnes i form av tilknytningsavgift, fast årlig avgift og pris for bruk av varme. Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde.
Det skal gis melding til konsesjonsmyndigheten om priser og andre leveringsvilkår og endringer i disse fra konsesjonspliktige anlegg. Enhver som er pålagt å tilknytte seg fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 66 a, har rett til å klage til konsesjonsmyndigheten over priser og andre leveringsvilkår. Konsesjonsmyndigheten kan gi pålegg om endringer av prisen eller leveringsvilkårene for øvrig. Når tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg er pålagt i medhold av plan- og bygningslovens § 66a, skal abonnenten betale tilknytningsavgift og fast årlig avgift uavhengig av om fjernvarme nyttes eller ikke.