Hva er fjernvarme?

Et fjernvarmeanlegg er i praksis et sentralvarmeanlegg som leverer varmt vann til næringsbygg, offentlige bygg og boliger.

FjernvarmerørOppvarming og tappevann

Det varme vannet distribueres gjennom isolerte, nedgravde rør. Vannet brukes til oppvarming og varmt tappevann. Hos kundene overføres varmen i en varmeveksler. For å kunne benytte fjernvarme til oppvarming må kunden ha vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Fornybar

Fjernvarmeanlegg i Norge bruker i hovedsak fornybar, lokal energi med hovedvekt på bioenergi. Søppel, flis, bioolje og andre restprodukter benyttes som brenselskilde. Solvarme er også godt egnet.

Forsyningssikkerhet

Fjernvarme er et viktig virkemiddel for å nå både lokale og globale klimamål. Det bidrar også til økt forsyningssikkerhet og fleksibilitet i energisystemet.