Hva er fjernvarme?

Et fjernvarmeanlegg leverer varmt vann til næringsbygg, offentlige bygg og boliger.

FjernvarmerørOppvarming og tappevann

Vannet fra fjernvarmeanlegget distribueres gjennom isolerte, nedgravde rør. Hos kundene overføres varmen fra vannet til en varmeveksler. Vannet brukes som vanlig varmt vann og til oppvarming. For å kunne benytte fjernvarme til oppvarming må kunden ha vannbåren gulvvarme eller radiatorer.

Fornybar

Fjernvarmeanlegg i Norge bruker i hovedsak fornybar, lokal energi med hovedvekt på bioenergi. Søppel, flis, bioolje og andre restprodukter benyttes som brenselskilde. Solvarme er også godt egnet.

Forsyningssikkerhet

Fjernvarme er et viktig virkemiddel for å nå både lokale og globale klimamål. Det bidrar også til økt forsyningssikkerhet og fleksibilitet i energisystemet. 

 

Les mer om fjernvarme hos foreningen Norsk Fjernvarme.