Års- og delårsrapporter

 

Finanskalender:

Rapportene er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS.  
30. august 2019 - halvårsregnskap
   

 

 

  1. 2019
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2016
  5. 2015
  6. 2014
  7. 2013
  8. 2012
  9. 2011
  10. 2010