Års- og delårsrapporter

 

Finanskalender:

Rapportene er utarbeidet etter internasjonale regnskapsprinsipper - IFRS.  
   

 

 

 1. 2020
 2. 2019
 3. 2018
 4. 2017
 5. 2016
 6. 2015
 7. 2014
 8. 2013
 9. 2012
 10. 2011
 11. 2010