Lån og obligasjoner

Akershus Energi AS er morselskap i konsernet og utsteder av obligasjonslån. Alle løpende lån pr. 31.12.18 er tatt opp med avtale om negativ pantsettelse. Konsernet benytter obligasjonsmarkedet, Nordiska investeringsbanken og tradisjonelle banklån som finansieringskilder. Datterselskaper kan til en viss grad hente finansiering direkte i markedet. Alle obligasjonslån noteres på Oslo Børs, og finansieringen gjøres i NOK. Akershus Energi AS har etablert strategi for kapitalstyring for å sikre at konsernet har tilfredsstillende finansiell fleksibilitet på kort og lang sikt, og at konsernet kan nå sin målsetting for langsiktig rating.

Banklån

Nordiska Investeringsbanken

      Låntager
  NIB L5300 T1+2   200.000.000   2012/2022   Akershus Energi AS
  NIB L5300 T3 100.000.000   2013/2023   Akershus Energi AS
  NIB L5300 T4 100.000.000   2014/2024   Akershus Energi AS
  NIB L5300 100.000.000   2015/2025   Akershus Energi AS
  NIB L5566 90.000.000   2014/2029   Akershus Energi AS

 

DNB

      Låntager
  Rammelån                               300.000.000          2017/2022   Akershus Energi Varme AS

 

Trekkfasiliteter

DNB

      Låntager
  Trekkrett                                  375.000.000   2021   Akershus Energi AS
  Trekkrett 100.000.000   2021   Akershus Energi Varme AS
  Kassekreditt 375.000.000   Årlig fornyelse   Akershus Energi AS
  Kassekreditt 50.000.000   Årlig fornyelse   Akershus Energi Varme AS