Låneavtaler

Morselskapet ivaretar valutaomsetning, likviditetsstyring og finansiering for alle selskaper i konsernet.
Konsernets langsiktige finansiering er sikret både via ordinær bankfinansiering og ved utstedelse av omsettelige obligasjoner. 

 

Oversikt låneavtaler for Akershus Energi AS:
 

ISIN: NO 001 0778830 - 1,98% Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2021

ISIN: NO 001 0692718 - 4,42 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023

ISIN: NO 001 0661432 - 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2012/2019

ISIN: NO 000 1099881 Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS 5,45 % Obligasjonslån 1993/2019

 

 

Lånedokumenter for Akershus Energi AS:

ISIN: NO 001 0778830 - 1,98% Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2021

Lånet finansierer generell virksomhet hos utsteder.

Prospekt

Obligasjonsavtale

Registreringsdokument

 

ISIN: NO 001 0692718 - 4,42 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2013/2023 

Lånet finansierer investeringer i vannkraftanlegg.

Prospekt

Godkjennelsesbrev

Obligasjonsavtale

 

ISIN: NO 001 0661432 - 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslån 2012/2019 

Lånet er refinansiering av obligasjonslån NO0010542236 Akershus Energi AS 09/12 FRN

Prospekt

Godkjennelsesbrev

Obligasjonsavtale

RegistreringsdokumentLåneavtaler Nyset-Steggje

ISIN: NO 000 1099881 Nyset-Steggje Kraft as v/Akershus Energi AS
5,45 % Obligasjonslån 1993/2019

Med regulerbar rente og innløsningrett.
Fylkeskommunal garanti.
Opprinnelig NOK 50 000 000,-

Låneavtale