Finansiell informasjon

Akershus Energi AS er heleid av Akershus fylkeskommune, og har obligasjoner notert på Oslo Børs.

 

Konsernet har følgende forretningsområder:

Akershus Energi Vannkraft – produksjon og krafthandel

Akershus Energi Varme - fjernvarme og -kjøling

Akershus Energi Infrastruktur - datasenter, eiendom og solkraft

 

Akershus Energi har flere samarbeidspartnere innen fornybar energi og infrastruktur.

Konsernet har revisjonsutvalg. 

Ernst & Young er konsernets eksterne revisor.