• ranasfoss 1_3

  Ren energi i 100 år

  Akershus Energi har drevet med vannkraft siden 1922 da Rånåsfoss kraftverk ble bygd. I dag har vi 9 heleide og 10 deleide kraftverk på Østlandet. Siden 2005 har vi også satset på fjernvarme, og har i dag flere fjernvarmesentraler på Romerike. Akershus Energi er en viktig aktør innen fornybar energi i vår region.

 • Akershus-Energipark

  Innovativ teknologi i Akershus EnergiPark

  Et av Europas mest moderne fjernvarmeanlegg ligger ved Lillestrøm i Akershus fylke. Det ble åpnet i 2011 og ble av FNs klimapanel omtalt som en innovativ og framtidsrettet løsning for lokal, fornybar energi.

 • Solfangeranlegg

  Norges eneste store solvarmeanlegg

  Solfangerne ved Akershus EnergiPark har nesten like god effekt som solfangere sør i Danmark. Nær 13000 kvadratmeter med solfangere forsyner Skedsmo med solvarme om sommeren. Området brukes også som beiteområde for sauer.

 • OS-IX

  Nye satsingsområder

  De senere årene har Akershus Energi investert i datasenter, eiendom, solkraft og infrastruktur.

 • Elever-og-studenter-paa-besok

  Formidler kunnskap om fornybar energi

  Akershus Energi får i år besøk av alle elever på 10. trinn i Akershus (over 7000 elever) til Energiforum og kraftverkene på Rånåsfoss. I år kommer også rundt 2500 elever fra videregående på besøk til Akershus EnergiPark.