• barnehånd

    Vi tar alle forholdsregler for en sikker drift

    Akershus Energi forholder seg til alle retningslinjer som blir gitt av det offentlige for å håndtere situasjonen med korona på best mulig måte. Vi gjennomfører mange tiltak for å sikre våre ansatte slik at de kan ivareta sine oppgaver for å sørge for sikker strømproduksjon og fjernvarmeleveranse. Denne nettsiden oppdateres ved behov for å formidle informasjon ut.