Compliance Manager

Compliance Manager

Opptatt av miljø og bærekraft? Har du erfaring innen compliance?

Akershus Energi – konsernet er i en rivende utvikling med blant annet etableringen og utvikling av nye fremtidige forretningsområder, samt eierskap i andre energi selskaper. Dette stiller økende krav til profesjonell ivaretakelse av compliance området.

Kompleksiteten i konsernet er økende samtidig som vi har gått fra å være et engros-selskap til å være et holdingselskap med Asset Management. Styringssystemene til konsernet og tilhørende internkontroll og rutiner/prosedyrer øker også i kompleksitet, og vi trenger en engasjert, operasjonell og svært selvstendig person som kan bidra til å videreutvikle compliance og risikostyringen til konsernet.

Konsernet har et godt etablert internkontroll-system, men økende antall virksomhetsområder, deleide selskaper og økte krav fra samfunnet, gjør dette til en stilling som favner svært bredt i organisasjonen. Du vil få utstrakt kontakt med alle forretningsområdene og bidra til å utarbeide effektive og hensiktsmessige internkontroll- og risiko prosesser samt bidra til å videreutvikle konsernets virksomhetsstyring. 

Stillingen rapporterer til CFO og inngår i forretningsområdet, Økonomi, risiko og virksomhetsstyring

Hovedkontoret er i helt nye og flotte lokaler sentralt i Lillestrøm – kun 5 min gange fra toget.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle og styrke compliance-arbeidet i konsernet.
 • Gjennomføre konsernets risikoanalyser og videreutvikle tilhørende prosesser og rapportering, i samarbeid med virksomhetslederne.
 • Rapportering til konsernets styre og revisjonsutvalg
 • Ansvarlig for selskapets back – og middleloffice for fysisk og finansiell handel med personalansvar for 4 personer
 • Koordinere, planlegge og styre internrevisjonen, samt system for oppfølging av tiltak
 • Bidra med relevant juridisk støtte i M&A prosjekter, tjenesteavtaler og andre forretningsprosesser
 • Ansvar for oppdatering og videreutvikling av prosedyrer, policies, avtaleverk og rutine-beskrivelser
 • Bidra til effektiv virksomhetsstyring og rutiner/krav/rapportering
 • Holde seg oppdatert på relevante lovverk og krav

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis innen juridiske fag
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring
 • Gjerne erfaring med taksonomi/bærekraft
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Må kunne jobbe praktisk og administrativt
 • En operativ, analytisk og systematisk
 • God til å bygge relasjoner og skape tillitt
 • Løsningsorientert og initiativrik

Hva vi kan tilby

Vi har et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer.
Du får en sentral stilling i konsernets stab med gode muligheter for faglig utvikling.
Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Nye kontorlokaler i sentrum av Lillestrøm, kun 10 minutter med toget fra Oslo S.

Inkludering og mangfold

Akershus Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Kort om oss

Vi i Akershus Energi har bygget kompetanse og utviklet fornybar energi i 100 år. Med denne erfaringen kan vi løfte blikket, se det store bildet og jobbe for å finne løsninger på morgendagens utfordringer.

I dag er vi et bredt sammensatt energiselskap, med virksomhet innen vannkraft, fjernvarme, vindkraft, solkraft, energihandel og infrastruktur.

Selskapet har som mål å være en betydelig bidragsyter til å oppnå klimamålene som er satt i Viken, blant annet gjennom å bidra til økt produksjon av fornybar energi og ved å spille en aktiv rolle i utviklingen av regionen.

Akershus Energi, med over 80 ansatte, eies av Viken fylkeskommune.

Søk

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting:

Seniorrådgiver Rolf Wilhelmsen
rw@skc.no
930 12 312

Seniorrådgiver Anders Beichmann
anb@skc.no
958 14 525

Compliance Manager

Opptatt av miljø og bærekraft? Har du erfaring innen compliance?

Forretningsområde: Økonomi, risiko og virksomhetsstyring

Stillingstittel: Compliance Manager

Ansettelsesform: Fast

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidssted: Lillestrøm

Kontaktpersoner

Skagerak Consulting

Rolf Wilhelmsen
930 12 312
rw@skc.no

Anders Beichmann
958 14 525
anb@skc.no