Administrasjonsansvarlig

Administrasjonsansvarlig

Akershus Energi er et framtidsrettet selskap i fornybarnæringen og vi ser nå etter en utpreget serviceorientert og fleksibel medarbeider som skal være konsernets og ledelsens støttespiller i det daglige arbeidet.

Vi søker etter en selvstendig medarbeider som tar ansvar, er flink til å kommunisere, samarbeide og yte god service utad og overfor våre enheter med til sammen ca 85 ansatte fordelt på ulike lokasjoner.

Du vil få en selvstendig posisjon med varierte administrative arbeidsoppgaver. Oppgavene vil både handle om løpende håndtering av daglige aktiviteter og mer langsiktig planlegging og koordinering, støtte til ledergruppen og konsernsjef mm. Du vil også være selskapets ansikt utad ved å betjene resepsjon og sentralbord. Det er et ønske om å ta i bruk mer fleksible og moderne løsninger for disse arbeidsprosessene på sikt så vi ønsker oss en administrasjonsansvarlig som tar initiativ til å forenkle og effektivisere arbeidsprosesser ved behov.

Du må trives med varierte oppgaver, en blanding av «stort og smått» og du vil tilegne deg god innsikt i bredden av selskapets ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Konsernets ansvarlige for håndtering av ulike praktiske og administrative gjøremål, og tilrettelegging av hverdagen for ledere og ansatte
 • Bistå og støtte ledelse og konsernsjef med administrative oppgaver
 • Yte service utad og innad i organisasjonen, herunder resepsjonstjeneste, sentralbord, post mv.
 • Bistå med saksbehandling i stabenes oppgaveportefølje
 • Være selskapets ansvarlige for driften av lokalene, herunder følge opp ulike serviceavtaler, bilpool mv.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, gjerne på bachelorgradsnivå
 • Minimum noen års erfaring fra tilsvarende arbeid
 • God digital kompetanse og interesse. Erfaren bruker av Microsoft 365. Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Strukturert og effektiv
 • Utpreget serviceinnstilling
 • Gode relasjonelle egenskaper og høy integritet.
 • Tar ansvar, er fleksibel, løsningsorientert og selvstendig

Hva vi kan tilby

 • En sentral, variert og synlig stilling innenfor et viktig samfunnsområde
 • En spennende og utviklende stilling i et dynamisk og engasjert miljø
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser
 • Nye kontorlokaler i sentrum av Lillestrøm
 • Arbeidstiden for denne stillingen er fra kl 8:00 -15:30

Inkludering og mangfold

Akershus Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Så langt det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Er du en spennende kandidat med litt «annerledes-bakgrunn», som vil tilføre vår bedrift framtidsrettet kompetanse, ser vi fram til å høre fra deg.

Kort om Akershus Energi

Akershus Energi har bygget kompetanse og utviklet fornybar energi i 100 år. Med denne erfaringen kan vi løfte blikket, se det store bildet og jobbe for å finne løsninger på morgendagens utfordringer.

I dag er vi et bredt sammensatt energiselskap, med virksomhet innen vannkraft, fjernvarme, vindkraft, solkraft, energihandel og infrastruktur.

Selskapet har som mål å være en betydelig bidragsyter til å oppnå klimamålene som er satt i Viken, blant annet gjennom å bidra til økt produksjon av fornybar energi og ved å spille en aktiv rolle i utviklingen av regionen.

Akershus Energi, med over 80 ansatte, eies av Viken fylkeskommune.

Søk

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting:

Sissel Gladsø
Tlf: 402 03 866 

Ruth-Camilla Aas
Tlf: 911 77 259.

Administrasjonsansvarlig

Akershus Energi er et framtidsrettet selskap i fornybarnæringen og vi ser nå etter en utpreget serviceorientert og fleksibel medarbeider som skal være konsernets og ledelsens støttespiller i det daglige arbeidet.

Forretningsområde: Mennesker, samfunn og bærekraft

Stillingstittel: Administrasjonsansvarlig

Ansettelsesform: Fast

Søknadsfrist: 31.10.2022

Arbeidssted: Lillestrøm

Kontaktpersoner

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, ta kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting:

Sissel Gladsø
Tlf: 402 03 866 

Ruth-Camilla Aas
Tlf: 911 77 259.