Usta kraftverk

Ustevatn er tillatt senket 17 meter. Vannet føres i en 22 kilometer lang tunnel fra Ustevatn til kraftverket som er plassert inne i fjellet ved Kleivi i Ål kommune.​

Kraftverket utnytter fallet fra Ustevatn og Røungen på vestsiden av Hallingdal.

Vannvei, magasiner og terskler

Deler av fallet mellom Finsevatn og Nygårdsvatn er utnyttet i kraftverket Ustekveikja.

Røungen ligger i fjellområdet i retning Numedal. En seks kilometer lang tunnel fører vannet fra Røungen inn til fordelingsbassenget til Usta kraftverk. Det er på denne måten mulig å overføre og lagre vann fra Ustevatn til Røungen.

I Usteåne er det bygget flere terskler for å holde vannspeilet i perioder med lav vannføring.

Kraftverk og koblingsanlegg

I 1963 startet arbeidet med kraftverket, og to år senere ble det satt i drift. I tilknytning til Usta kraftverk er det bygget et stort koblingsanlegg der blant annet 420 kV-linjer fra Aurland, Hol I, Ådal og Dagali er koblet sammen. Kraften føres videre nedover Hallingdal og inn til Oslo.

Koblingsanlegget er plassert på sørsiden av dalen ved Kleivi, og det er godt synlig fra riksvei 7. 

Usta kraftverk

Ustevatn er tillatt senket 17 meter. Vannet føres i en 22 kilometer lang tunnel fra Ustevatn til kraftverket som er plassert inne i fjellet ved Kleivi i Ål kommune.​

i
Fakta om kraftverket

Eierandel: 15%

Hovedvassdrag: Hallingdalsvassdraget

Årsproduksjon: 920 GWh

Fallhøyde: 250 meter

Effekt: 180 MW

Slukeevne: 40 m2/s

Turbintype: 2 francisturbiner

Satt i drift: 1965

Secured By miniOrange